Меню розділу

Сторінка практичного психолога

Ласкаво просимо на сторінку практичного психолога

Комунального закладу

«Ужгородський музичний фаховий коледж ім. Д. Є. Задора»

Закарпатської обласної ради

 

Практичний психолог коледжу - Папп Еніка Йосипівна 

Психологічна служба коледжу діє згідно наказу Міністерства освіти і науки України №509 від 22 травня 2018 року «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України», та керується в своїй роботі Етичним кодексом психолога.

Головною метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

Завданням психологічної служби є збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями; сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу; сприяти особистісному зростанню та професійному становленню майбутніх фахівців.

Основними напрямами діяльності психологічної служби є:

1. Діагностика - виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально--психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;

2. Профілактика - своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;

3. Корекція - усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;

4. Навчальна діяльність - форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;

5. Консультування - багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;

6. Зв’язки з громадськістю - діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;

7. Просвіта - формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

Відповіді на найчастіші запитання:

Як отримати психологічну допомогу межах коледжу?

  1. Зверніться до психолога особисто. Кабінет психолога знаходиться на другому поверсі, біля 26 ауд.
  2. Зателефонуйте. Контактний номер телефону +380 66 080 7958.
  3. Напишіть. Електронна адреса: psychologist.e.papp@gmail.com

Що казати?

         Крок 1. Повідомте психологу про бажання прийти на психологічну консультацію і вкажіть тему вашого звернення (у декількох словах, про що буде йти мова).

        Крок 2. Разом з психологом визначте зручний для консультації час та місце (Одна консультація триває до 1 год., і проходить у кабінеті психолога або онлайн (при потребі).

З якими проблемами я можу звертатися?

Орієнтовний перелік запитів, якщо Ви - студент: труднощі у навчанні, відсутність мотивації до навчання, тривожність перед виступами чи іспитами, загальна тривожність, невпевненість у собі, проблеми у взаємовідносинах «студент – студент», «студент – група», «студент – викладач», «діти-батьки», адаптація до нових умов навчання, самовдосконалення, дослідження себе, професійне самовизначення, булінг, суїцидальні роздуми,  тощо.

Орієнтовний перелік запитів, якщо Ви - викладач: адаптація до нових умов праці, психологічні особливості роботи куратора групи, відсутність мотивації до роботи, роздратованість, синдром «емоційного вигорання», труднощі у спілкуванні з студентами, колегами тощо.

Якщо у Вас виникли сумніви чи звертатися до психолога, то ця стаття для Вас.

Важливо! Практичний психолог коледжу надає консультативну допомогу тільки учасникам освітнього процесу та виключно з питань психологічного характеру, що виникли під час навчально-виховного процесу.   

Корисні посилання