Меню розділу

Студенту

Анкетування в рамках моніторингу якості освіти

У коледжі здійснюється систематичний моніторинг якості освіти й формує на цій основі рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу та молодіжної політики. Методист розробляє анкети для проведення планових циклічних опитувань всіх стейкхолдерів освітнього процесу, аналізує їх результати і забезпечує доступність для всіх учасників.

Метою опитування є визначення думки репрезентативної сукупності  (групи) респондентів  щодо якості освітньої діяльності у коледжі.

Завданнями опитування є:

1. Отримання сукупної інформації щодо якості змісту й форм навчання за освітніми програмами, що реалізуються, а також стосовно інших процесів, що впливають на якість освітньої діяльності (умов навчання та ресурсів, зовнішніх факторів мотивації навчання, соціально-психологічних чинників освітнього процесу тощо).
2. Визначення  ставлення здобувачів освіти до діяльності педагогічних працівників, у тому числі – застосування інноваційних освітніх технологій і засобів навчання в їх роботі.
3. Аналіз якісних показників взаємодії навчання з науковими дослідженнями, учасниками якого є різні суб’єкти освітньої діяльності;
використання анкетування як одного з елементів моніторингу системи контролю якості освітнього процесу;
4. Підготовка аналітичних матеріалів з метою виявлення проблемних питань освітнього процесу у коледжі та надання інформації для формування рекомендацій щодо його удосконалення.

Рівні опитувань: «внутрішній аудит» освітньої діяльності (здобувач освіти – викладач – куратор – батьки); «зовнішній» моніторинг якості освіти  (експертне опитування) на рівні коледжу в рамках акредитації та ліцензування/ приймальна комісія.
Групи респондентів –  це здобувачі освіти, викладачі, голови циклових комісій, куратори, батьки, випускники та роботодавці. Графік складається й коригується на навчальний рік (семестр).