Меню розділу

Участь викладачів у конференціях

2012 рік

Мадяр-Новак Віра Василівна (викладач циклової комісії «Теорія музики», викладач-методист) - доповідач міжвузівської ювілейної науково-практичної конференції, «Столітній маестро: огляд життя і творчості Дезидерія Євгеновича Задора», м. Ужгород

Теличко Віктор Федорович (викладач циклової комісії «Теорія музики», викладач-методист) - доповідач міжвузівської ювілейної науково-практичної конференції, «Співець закарпатської землі: про композиторську творчість Дезидерія Євгеновича Задора», м. Ужгород

Тулюк Олексій Олексійович  (викладач циклової комісії "Хорове диригування") - доповідач XIV міжнародної науково-практичної конференції "Молоді музикознавці України", м.Київ

Тетерюк-Кінч Юлія Сергіївна (викладач циклової комісії «Загальне фортепіано») - доповідач міжвузівської ювілейної науково-практичної конференції, «Маловідомі архівні факти з життя Д.Є.Задора» (до 100-річчя від Дня народження митця), м. Ужгород.

Мадяр-Новак Віри Василівни (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на Обласній науково-практичній конференції, присвяченій 100-річчю від дня народження Ю.Ю.Костюка (Костьо), «Сфери діяльності Ю.Ю.Костюка»,  м. Ужгород

2013 рік

Мадяр-Новак Віра Василівна (викладач циклової комісії «Теорія музики», викладач-методист) - доповідач міжнародної конференції до 130-ти річчя від дня народження Ю.П.Сливинського, м. Львів

Мадяр-Новак Віра Василівна (викладач циклової комісії «Теорія музики», викладач-методист) - доповідач міжнародної конференції "Чехи в Україні: збереження культурної та історичної спадщини", м. Ужгород

Тулюк Олексій Олексійович (викладач циклової комісії "Хорове диригування") - доповідач XV міжнародної науково-практичної конференції "Молоді музикознавці України", "Проблемні питання методики атрибуції поспівок", м. Київ

Данканич Ганна Михайлівна (викладач циклової комісії "Академічний спів") - доповідач наукової коніеренції "Молоде музикознавство-2013", "Аспекти розвитку професійного вокального мистецтва Закарпаття у другій половині ХХ - на початку ХХІ століття", м. Львів

Томич Федір Федорович (голова циклової комісії "Оркестрові духові та ударні інструменти") - доповідач ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції "Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття", "Поняття "раціональна постава" при грі на духових інструментах", м.Мукачево

Росул Тетяна Іванівна (викладач циклової комісії "Теорія музики") - доповідач ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції "Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття", "Принцип історизму у дослідженні сучасної музичної культури", м.Мукачево

Теличко Віктор Федорович (викладач циклової комісії "Теорія музики", викладач-методист) - доповідач ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції "Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття", "Дезидерій Задор і професійна композиторська традиція на Закарпатті і другій половині ХХ століття", м.Мукачево

2014 рік

Данканич Ганна Михайлівна (викладач циклової комісії "Академічний спів") - доповідач всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Музикознавчі студії", "Продовження традицій львівської вокальної школи у виконавській діяльності Марії Зубанич", м. Львів

Данканич Ганна Михайлівна (викладач циклової комісії "Академічний спів") - доповідач XVI міжнародної науково-практичної конференції "Молоді музикознавці України", "Основні елементи методики викладання вокалу Андрія Задора через призму його власного педагогічного досвіду", м. Київ

Данканич Ганна Михайлівна (викладач циклової комісії "Академічний спів") - доповідач ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції "Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття", "Виконавська діяльність Андрія Алексина у світлі міжкультурних зв'язків України та Росії", м. Мукачево

Тетерюк-Кінч Юлія Сергіївна (викладач циклової комісії «Загальне фортепіано») - доповідач всеукраїнської конференції «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики», «Особливості інтерпретації фортепіанних творів Анатолія Кос-Анатольського», м. Дрогобич.

2015

Мадяр-Новак Віри Василівни (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на Обласній науково-практичній конференції, присвяченій 130-річчю від дня народження В.К.Ромішовської, «Віра Карлівна Ромішовська – фундатор професійної музичної освіти на Закарпатті, представниця італійської вокальної та чеської скрипкової шкіл», м. Ужгород


Мадяр-Новак Віри Василівни (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на V Міжнародній науковій конференції «Слов’янська мелогеографія – 5 »,   «Фольклористична діяльність Петра Милославського»,   м. Київ


Теличко Віктор Федорович(викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Музична освіта у XXI столітті», «Педагогічні принципи Д.Задора та І.Мартона», м.Мукачево

 

2016 р.

Данканич Ганна Михайлівна (викладач циклової комісії "Академічний спів") - доповідач ІІІ Міжнародної наукової конференції для студентів, аспірантів, пошукувачів та молодих вчених «Музикознавчі студії», м.Львів.

Мадяр-Новак Віри Василівни (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на VI  Міжнародній науковій конференції «Слов’янська мелогеографія – 6 »  «Особливості музики зимових обрядів на Закарпатті», м. Київ


Мадяр-Новак Віри Василівни (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») доповідач на І Обласній музично-теоретичній конференції «Актуальні питання викладання музично-теоретичних дисциплін у школах естетичного виховання», «Роль Ромішовської В.К. у формуванні циклу музично-теоретичних дисциплін в музичних навчальних закладах області»,  м. Ужгород

Пруднікова Олена Анатоліївна (викладач циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на І Обласній музично-теоретичній конференції «Актуальні питання викладання музично-теоретичних дисциплін у школах естетичного виховання», «Сольфеджіо: Труднощі та шляхи їх подолання», м. Ужгород


Стинич Наталія Іванівна (викладач циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на конференції «Актуальні питання викладання музично-теоретичних дисциплін», «Методичні напрацювання циклової комісії «Теорія музики» Ужгородського музичного училища імені Д.Є.Задора за останні декілька років», м.Львів

Росул Тетяна Іванівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики», к.мист.)  – доповідач на II Обласній науково-методичній конференції «Духовні провідники Закарпаття XX-XXI століття: ціннісні орієнтації для майбутнього», м.Ужгород

2017 р.

Тетерюк-Кінч Юлія Сергіївна (викладач-методист циклової комісії «Фортепіано») - доповідач Міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання», м. Ужгород.

Мадяр-Новак Віра Василівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики», викладач-методист) - доповідач Міжнародної науково-практичної конференції  м. Львів.

Мадяр-Новак Віри Василівни (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на ІІ Обласній музично-теоретичній конференції «Актуальні питання викладання музично-теоретичних дисциплін у школах естетичного виховання», «Специфіка музикування на дримбі у Хустському районі Закарпатської області в контексті викладання музичного фольклору»,  м. Ужгород

Мадяр-Новак Віри Василівни (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на Х Міжнародній Конференції дослідників народної музики Червоноруських (Галицько-Володимирських) і суміжних земель,  «Ансамблеве музикування на дримбах у селі Драгово Хустського району»,  м. Львів

Мадяр-Новак Віри Василівни (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Володимир Гошовський і Закарпаття», присвяченій 95-річчю від дня народження видатного українського етномузиколога, «Володимир Гошовський і Закарпаття»,  м. Ужгород.

Мадяр-Новак Віри Василівни (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на Міжнародній конференції з нагоди 25-ліття Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології, «Вплив ПНДЛМЕ на активізацію музично-фольклорних процесів  Закарпаття»,  м. Львів

Мадяр-Новак Віри Василівни (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на Міжнародній  науково-практичній конференції «Україна. Європа. Світ»,  «Володимир Гошовський та музичний фольклор Закарпаття»,  м. Київ

Росул Тетяна Іванівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики», к.мист.)  – доповідач на І Міжнародній науково-практичній конференції «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття» м.Мукачеве

2018 рік

Тетерюк-Кінч Юлія Сергіївна (викладач-методист циклової комісії «Фортепіано») – доповідач на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття» м.Мукачеве

Славець Людмила Іванівна (викладач циклової комісії «Академічний спів») – доповідач на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття» м.Мукачеве

Тетерюк-Кінч Юлія Сергіївна (викладач-методист циклової комісії «Фортепіано») – доповідач на Міжнародній науковій інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»:  «Система вищої освіти в країнах Європейського Союзу», м.Переяслав-Хмельницький

Мадяр-Новак Віра Василівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на Міжнародній  ХІ конференції дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель  з науковою доповіддю  «Дослідницька діяльність Ф. Колесси на Закарпатті» (м. Львів, 21 квітня 2018 р.)

Мадяр-Новак Віра Василівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття»  з науковою доповіддю «Форми роботи на заняттях музичного фольклору (на матеріалі навчальної теми «Народні музичні інструменти»)» (м. Мукачево,  20 квітня 2018 р.) 

Мадяр-Новак Віра Василівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на Міжнародній науково-практичній конференції «Тріумфи галицької музики крізь призму творчої постаті Василя Барвінського (1888-1963): попередники – сучасники – послідовники» з науковою доповіддю «Інтерес В.Барвінського до народної музики Закарпаття. Особливості втілення локального фольклору» (м. Львів, 9 червня 2018 р.);

Мадяр-Новак Віра Василівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики») – доповідач на Міжнародному науково-інформаційному дискурсі, присвяченому 100-річчю з часу створення Першої Чехословацької Республіки «Чехи і словаки в Україні» з темою доповіді «Роль вихованців чеських навчальних закладів у розвитку професійної музичної  культури Закарпаття» (м. Ужгород, 25 червня 2018 р.)