Меню розділу

Нові надходження

Нові надходження  2019-2020 навчальний рік

     До уваги викладачів та студентів! Повідомляємо про нові надходження навчальної літератури до бібліотеки, зокрема підручники, збірки пісень, нотні видання та інші. Запрошуємо не тільки ознайомитися, а й активно використовувати зазначені книги в навчанні, оскільки вони вже доступні для користувачів. Детальний опис надходжень додаємо нижче:

ЧАСТИНА 1

ЧАСТИНА 2 і 3

ЧАСТИНА 4


 

 

Нові надходження  2018 - 2019 навчальний рік

 До уваги всіх зацікавлених! Повідомляємо про нові надходження навчальної літератури до бібліотеки, зокрема збірки пісень, нотні видання та інші. Запрошуємо не тільки ознайомитися, а й активно використовувати зазначені книги в навчанні, оскільки вони вже доступні для користувачів. Детальний опис надходжень додаємо нижче:

 

 

 

 

Музика Срібної Землі. Твори для дітей та юнацтва. Том 1. Упорядк., передмова - Віктор Теличко. – Ужгород: Карпати, 2017. - 184 с.

 

 

 

 

Попович Василь

«Лісоруб»: витоки і повноводдя: Історико-музикознавче есе. Вст. ст. Габорця. -  Ужгород: Карпати, 2018. - 227 с., іл.

 

 

 

 

 

Українська фортепіанна музика ХХ-ХХІ століття. Нотне видання: в 3-х т./ Упорядн. Т. Рощина – К. : Музична Україна, 2018.

 

 

 

 

 

 

Свида Василь

Нетлінне. Життя і творчість/ Упорядкув. Свида Я.; Кушнір Б.; вст. Мартиненко В., Свида Я. –Ужгород: Карпати, 2015. - 160 с., іл.

 

 

 

 

 

Габорець В., Матій П.

Тобі, рідний краю: пісні/  Василь Габорець, Петро Матій: вступ. ст. В. Густі. – Ужгород : TIMPANI, 2018. – 212 с.

 

 

 

2017-2018 навчальний рік

    До уваги всіх зацікавлених! Повідомляємо про нові надходження літератури до бібліотеки, зокрема підручників з фізики, інформатики, хімії, астрономії, англійської мови та художньої літератури. Запрошуємо не тільки ознайомитися, а й активно використовувати зазначені книги в навчанні, оскільки вони вже доступні для користувачів. Детальний опис надходжень додаємо нижче:

 

 

 

 

          

Митець з гуцульського Парижа або

«Ой на плаю… книжки пасу»

    З доробку художника-графіка Миколи Дем’яна  / Упор. М.М. Дем’ян. –   Ужгород: Timpani,2017.- 264с.:іл, 16с. кольор. іл.

 

 

 

     Іван Чендей у колі сучасників:

зб.спогадів, статей, есе,  худож.творів, бібліогр.джерел / Закар-пат.обл.універс. наук.б-ка        ім.Ф.Потушняка; уклад.: О.Д.Гаврош, С.С.Кіраль, І.В.Когутич, М.ІВ.Трещак, О.В.Шмайда; відпов.завип. О.А.Канюка. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2017, - 420с.: фото

 

 

 

 

 

 

Августин Волошин: два ювілеї / Упор. І. Ліхтей.- Ужгород: Карпати, 2017.-296с.

 

 

 

 

 

 

 

Густі В.    

   Молитва грішника: Оповідки / Василь Густі. – Ужгород: Карпати, 2017. – 250с.  

 

 

 

 

 

 

 

Кухта В.

    Контрабанда слова: Поезії / Василь Кухта. – Ужгород: Ужгородська міська друкарня, 2017. – 284с.

 

 

 

 

     Генденштейн Л.Е.

     Фізика:11кл.: Підручник для загальноосвітніх навчальних         закладів; рівень стандарту /Л.Е. Генденштейн, М.В.                   Бондаренко, О.М. Євлахова. – Х.: Гімназія, 2011.- 320с.:іл.

 

 

 

 

    

      Інформатика: 11кл. : Підручник для загальноосвітніх                навчальних закладів; рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т.І.          Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В. Шакотько; за ред. М.З.

      Згуровського.- 3-тє вид. – К.:Генеза, 2013.- 304с.:іл.   

 

 

 

 

 

    Ярошенко  О.Г.

     Хімія: Підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних           закладів; рівень стандарту/ О. Г. Ярошенко. – К.: Грамота,         2015. – 232 с. :іл.

 

 

 

 

    Карпюк О. Д.

     Англійська мова : Підручник для 11-го кл. агальноосвітніх       навчальних закладів; рівень стандарту. – Тернопіль : Лібра       Терра, 2017. – 296 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

   Пришляк М. П.

    Астрономія: Підручник для 11-го кл. загальноосвітніх                навчальних закладів; рівень стандарту, академічний рівень/      М. П. Пришляк, Я. С. Яцківа. – Х. : Ранок , 2013. – 160 с. : іл.

 

 

   

 

 

 

 

 

Ужгородський коледж культури і мистецтва: 70 років творчості, здобутків і визнань: Книжка-фотоальбом / Гол.ред Оксана Головчук. – Ужгород: Вид-ча студ. «Zoriana»,2017.-105с.,іл.

 

 

Лісецький, С.Й.

    Історія української музики. Від найдавніших часів до першої чверті ХІХ століття [Текст]: Навч.посіб. / С.Й. Лісецький; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – 148с.

 

 

 

Домашнє   музикування   в Україні [Ноти]:    Альбом фортепіанних п’єс українських композиторів другої пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст./ Упор. М.А. Зайко. – Тернопіль: Терно-Граф, 2015. – 104с.,іл.

 

 

Галицька  фортепіанна  музика.    

Літературно-        музична композиція. Альбом фортепіанних п’єс галицьких композиторів: ноти, тексти , ілюстрації, диск CD / Упор. М.А. Зайко. – Чернівці, 2016. – 96с.

 

 

Федака, Д.

  Українське красне письменство Закарпаття  [Текст]: Літературні портрети й ескізи / Дмитро Федака.- Ужгород:Timpani,2017. – 588с., іл.

 

 

 

 

 

 

Малик, Г.

Вірші для Одарки / Г.М. Малик, Г.А. Величканич.- Ужгород: Карпати, 2017. – 27с.,іл.

 

 

 

 

 

Матола, М.

Петрик грушу малював: Вірші для дітей М.Матола; худ. О. Ладижець. - Ужгород: Карпати, 2017. – 36с.,іл.

 

 

Хланта, І.

Коломийкарі Закарпаття / Запис текстів і мелодій, упорядкув., підготовка текстів, вступна стаття та словник І.В. Хланти. – Ужгород: Патент, 2017. – 712с.

 

 

 

Фізичне вдосконалення особистості та військово-патріотичне виховання в технікумах і коледжах [Текст]: з досвіду роботи викладачів аграрних технікумів і коледжів. – К.:Агроосвіта, 2017. – 264с.

 

 

Нормативно-правові документи з питань вищої освіти [Текст]. – К.:Аграрна освіта,2017. – 336с.

 

 

Національно-патріотичне виховання в технікумах і коледжах [Текст]:Зб. сценаріїв. – К.: Агроосвіта,2016. – 321с.

 

 

 

 

Організація роботи заступника директора з виховної роботи [Текст]: Методичні рекомендації. – К.:Агроосвіта,2017. – 152с.

 

 

Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2018рік  [Текст]: Реком.бібліограф.посібник/ Упр.к-ри Зак.ОДА, ЗОУНБ ім.Ф.Потушняка. –Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2017. – 240с.

 

 

Культурологічні джерела [Текст]: Щоквартальний вісник. – 2017. - №1 (37). – 80с.

 

 

Культурологічні джерела [Текст]: Щоквартальний вісник. – 2017. - №2 (38). – 80с.

 

 

Культурологічні джерела [Текст]: Щоквартальний вісник. – 2017. - №3 (39). – 80с.

 

 

Культурологічні джерела [Текст]: Щоквартальний вісник. – 2017. - №4 (39). – 80с.

 

 

Приймич, М.

Іконостаси Закарпаття  [Текст]: Історико-мистецькі нариси/ М.Приймич. – Ужгород: Карпати, 2014. – 184с.:іл.

 

 

 

 

 

Гайдук, В.

Stabat mater [Ноти]/Василь Гайдук; поет. текст Василя Густі. – Ужгород: Ґражда, 2016. – 168с.

 

 

 

 

 

Енциклопедія Сучасної України [Текст]: Том 16: Куз –Лев/Націон. академія Наук України, Наукове тов-во ім.Шевченка, ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – К.,2016. – 712с.

 

 

Енциклопедія Сучасної України [Текст]: Том 17: Лег – Лощ /Націон. академія Наук України, Наукове тов-во ім.Шевченка, ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – К.,2016. – 712с.

 

 

Енциклопедія Сучасної України [Текст]: Том 18: Лт ‒ Малицький/Націон. академія Наук України, Наукове тов.-во ім.Шевченка, ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – К.,2017. –712с.