ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ТЕОРІЯ МУЗИКИ»

Науково-дослідницька робота здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю «Теорія музики» є невід’ємним компонентом підготовки майбутніх фахівців. 19 і 21 грудня відбувся захист курсових робіт студентів  третього і четвертого курсів зі світової та української музичної літератури. Науковими керівниками студентських робіт стали досвідчені науковці, викладачі-методисти коледжу, кандидати мистецтвознавства Т.І.Росул (для третього) і В.В.Мадяр-Новак (для четвертого курсів).

Курсові роботи продемонстрували широкий спектр дослідницьких тем – від класицизму  до сучасності. Зокрема:  В. Василенко вивчала специфіку «Жанру потрійного концерту на прикладі творчості  Людвіка ван Бетховена», А.Туряниця розкрила «Новaторські принципи організації звукового простору в дрaмaтичній орaторії А. Онеггерa «Жaннa д’Арк нa вогні», Є. Герасимова визначила «Стильові засади фортепіанної творчості Альберто Гінастери (на прикладі «12 американських прелюдій»).

Випускниці музичного коледжу зосередилися на дослідженні творчості сучасних закарпатських композиторів. В.Панько виявила різні ракурси музикознавчих підходів в аналізі найвідомішого твору В.Теличка – камерної симфонії «Ремінісценції» (у працях Ю.Чекана, І.Попової, Т.Росул та Л.Микуланинець), а Г. Кур’янова охарактеризувала постать Володимира Волонтира та його щойно видану збірку «Фортепіанні твори для дітей та юнацтва». Вибір тем пов’язувався з нещодавнім 65-річчям обох композиторів та опосередковано з 110- річчям від дня народження Д.Є.Задора (в «Ремінісценціях» В.Теличка фінальна частина розкрила образ Д. Задора, а В. Волонтир – його останній учень).

Члени комісій на чолі із завідувачкою циклової комісії «Теорія музики», викладачкою-методисткою Н.І.Стинич відзначили якісну підготовку курсових робіт. Публічні виступи були змістовними, цікавими, збагаченими музичними ілюстраціями. Студентки продемонстрували вміння самостійно опрацьовувати значні обсяги літературних джерел за темою дослідження, зокрема іноземною мовою, уміння аналізувати та узагальнювати отриману інформацію, формувати власні висновки.

Захист пройшов у творчій, доброзичливій атмосфері, а результатом залишились задоволені і викладачі, і здобувачки вищої освіти.

Вітаємо доповідачів із успішним захистом та бажаємо нових наукових здобутків!

к.мист., викладач-методист циклової комісії «Теорія музики»

Віра Мадяр-Новак

к.мист., викладач-методист циклової комісії «Теорія музики»

Тетяна Росул